Texter i urval

Ett urval av ledartexter, debattartiklar och essäer, från 2009 och framåt.

Expressen  ·  20 december 2022

"Visitationszoner kommer stoppa gängskjutningar"

"Åtgärden ska vara tillfällig och gälla endast i det område där de just då behövs. Polisen ska då kunna visitera individer som har koppling till gängen, utan en konkret brottsmisstanke i det enskilda fallet. I kombination med hög polisnärvaro är syftet att kyla ned konflikter och få kriminella att ligga lågt."

Kvartal  ·  22 september 2021

"Organiserad brottslighet är som en aggressiv cancer"

"Den nya brottsligheten hotar vår demokratiska och civiliserade samhällsordning. År 2019 skrev Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys, att vi måste agera för att rädda landet. Alltjämt saknas tillräckliga motåtgärder."

Göteborgs-Posten  ·  30 augusti 2011

"​Sverige bör ta efter Danmark i kampen mot brottsligheten"

"I Danmark uppvisas en samlad handlingskraft, med resultat. Trenden med ökat utanförskap har brutits, tack vare politiken. Vårt grannland har beslutat om flera så kallade ghettopaket – långtgående politiska planer för att minska problemen i landets utanförskapsområden."

SvD  ·  8 augusti 2021

"​​​Moderaterna är på rätt kurs om brottsligheten"

"​För att bedöma ett fartygs duglighet är det klokare att lyssna på besättningen än landkrabbor. I utvecklingen av kriminalpolitiken bör vi lyssna mindre till teoretiker, mer till erfarna poliser, åklagare och domare."

Göteborgs-Posten  ·  2 augusti 2021

"Minns polisen Andreas Danman"

"​Regering och riksdag har ett tungt ansvar. Andreas Danmans död måste förbli ett undantag. Minns honom och låt fredagens polisbegravning bli en vändpunkt."

SvD  ·  29 juni 2021

"​​​När kaoset kommer till fina gatan"

"Civilisation är att människor ser varandra i ögonen och ler, följer gemensamma regler och visar hänsyn. Ambitionsnivån för det svenska samhället bör vara högre än att platser inte ska vara farliga."

Göteborgs-Posten  ·  27 maj 2021

"​Gangstermorden beror inte på slumpen"

"Den storskaliga invandringen till Sverige har resulterat i att många områden, hela skolor och stora delar av ungdomskullarna kommit att präglats av social desorganisation. Eller som det heter på vanlig svenska; kaos. I detta kaos har gangsterkultur och destruktiva värderingar frodats, vilket skapat förutsättningar för våldet. I avsaknad av ett starkt rättsväsende har det eskalerat hejdlöst."

Expressen  ·  17 april 2021

"​Polisen har ett omöjligt uppdrag med utvisningar"

"Att uppehålla sig utan tillstånd i Sverige innebär i normalfallet bara en enda konsekvens: en oplanerad gratisresa till hemlandet. Personer som utvisas återvänder inte sällan till Sverige. I nuläget är det ett omöjligt uppdrag för polisen att komma till rätta med situationen."

Kvartal  ·  20 november 2020

"Fattigdom förklarar inte gängvåldet, Sarnecki"

"Sarnecki vidhåller att klyftor och socioekonomiska faktorer är en förklaring till brottslighet. Han blandar dock ihop korrelation och kausalitet. Socioekonomisk utsatthet är en riskmarkör, inte en orsak till brottslighet. Denna distinktion borde en erfaren forskare förmå att tydliggöra."

Dagens Nyheter  ·  8 september 2020

"Knäck gangsterkulturen med avsevärt skärpta straff"

"För att avvärja det akuta hotet brottsligheten utgör behövs i första hand ökad repression. Det kräver en total översyn av den svenska straffrätten i syfte att kraftigt höja straffen."

SvD  ·  19 september 2019

"​​​Halvmesyrer kommer inte att stävja brottsligheten"

"​Politiker till höger och vänster utlovar nu diverse skärpta straff. Men uteslutande handlar det om försiktiga justeringar av en mild lagstiftning, som alltjämt bygger på idén om kriminalvård. /.../ Läget kräver en genomgripande påföljdsreform och rationell uppgörelse med vårdtankens idealism. Några halvmesyrer kommer inte att stävja brottsligheten."

SvD  ·  26 juli 2018

"Problemet är större än morden"

"Sverige behöver nolltolerans, i synnerhet mot utåtagerande unga. Det kräver både ny lagstiftning och en mer konfronterande polis. Beivras antisociala beteenden minskar också annan brottslighet och i förlängningen dödligt våld. I det gamla Sverige hette det att det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål. Inom kriminologin heter det Broken windows theory."

SvD  ·  26 juli 2015

"Var är pengarna till polisen?"

"Brottsligheten i Sverige blir allt grövre; hänsynslösa skottlossningar och områden där rättsstaten utmanövreras av kriminella nätverk. Liksom de tröga reaktionerna på det försämrade säkerhetsläget i omvärlden, förefaller även den politiska insikten om allvaret i brottslighetens utveckling än så länge vara begränsad."

SvD  ·  7 juni 2012

"Gärna vård, men först ett rättvist straff"

"Det är ingen slump att kriminalvården heter just kriminalvården. När 1864 års strafflag ersattes av brottsbalken 1965 föreslog den föregående utredningen att begreppet straff helt skulle raderas i lagtexten. Så långt gick det inte, men Sveriges rättsväsende blev världens mest vårdfokuserade."

Följ mig i sociala medier

 ​ Twitter

  Facebook

Bli medlem i Moderaterna

Stöd partiet och gör skillnad.

moderaterna.se