Integritetspolicy samt information om cookies

EU:s Dataskyddsförordning (”GDPR”) trädde i kraft den 25 maj 2018. GDPR ger dig rätt till information om behandling av dina personuppgifter.

1. Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Fredrik Kärrholm (fredrik@karrholm.se) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när jag (Fredrik Kärrholm) hanterar dem för egna ändamål.

2. Hur och varför behandlas personuppgifter?

Nedan beskrivs hur personuppgifter behandlas.

Nyhetsbrev

Jag behandlar uppgifter om e-postadress som lämnas i samband med anmälan om prenumeration på mitt nyhetsbrev "Håll dig uppdaterad", om sådana uppgifter lämnats till mig genom att använda formulär på www.karrholm.se som stöds av Mailchimp. Här kan du läsa Mailchimps integritetspolicy.

Kampanjvolontär

Jag behandlar namn och e-postadresser om personer lämnat sådana uppgifter till mig genom att använda formulär i form av Google Docs. Här kan du läsa Googles integritetspolicy.

Gåvogivare

Jag behandlar gåvogivares personuppgifter, såsom uppgifter om bidragsgivarens identitet, vilket bidrag som har lämnats och bidragets storlek, i syfte att uppfylla kraven i lagen (2018:90) om insyn i finansiering av partier.

3. Hur och varför behandlas personuppgifter?

Behandlingen av kontaktuppgifter sker för att delge information via mail till dem som anmält sig till nyhetsbrevet eller anmält sig som kampanjvolontärer, samt för att uppfylla krav i lag (2018:90) om insyn i finansiering av partier samt andra lagar, förordningar, föreskrifter och regelverk i hantering av ekonomiska gåvor.

4. Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Uppgifter om gåvor kommer att lämnas ut till Kammarkollegiet enligt lag.

5. Hur behandlas cookies?

Definition av cookies

En cookie, eller kaka på svenska, är en liten textfil som webbplatsen begär att få lagra på besökarens dator och som innehåller en viss mängd information och en viss tidsstämpel.

Webbläsaren sparar informationen på ett speciellt ställe i din dator och returnerar informationen i kakan till webbplatsen man besökt vid varje förfrågan av sidor/bilder från webbplatsen.

Två typer av cookies

Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra användarupplevelsen och för optimering av webbplatsen. Det finns två typer av cookies:

Den ena typen, som kallas för permanent cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning.

Den andra typen kallas sessioncookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i besökarens dators minne. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare. På vår webbplats används båda sessioncookies och permanenta cookies. Oberoende av vilken typ av cookie som används på den här webbplatsen sparas ingen personlig information om besökaren (som till exempel e-postadress eller namn), om du inte själv väljer att aktivt godkänna det.

Kort om lagen om elektronisk kommunikation

Enligt lagen om elektronisk kommunikation SFS 2003:389, som trädde i kraft den 25 juli 2003 och ändrades 1 juli 2011, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om webbplatsen innehåller cookies eller inte (nästan alla webbplatser använder någon form av cookies och/eller tjänster som webbstatistiksystem som i sin tur använder cookies) och i så fall ändamålet med användningen av cookies.

Man måste även informera om hur cookies kan undvikas och besökaren ska även ges möjlighet att samtycka till att till att kakor används, det vill säga sätts på besökarens dator.

I sin webbläsare kan man ställa in om man vill undvika kakor (se mer nedan). Hur samtycke ska hanteras finns det inga fastställda regler kring i den nya lagen. På den här webbplatsen tolkar jag lagen så att man ger sitt samtycke till cookies genom att använda webbläsarens inställningar och/eller andra verktyg för hantering av cookies.

Hantering av cookies

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. För cookies där ditt medgivande behövs, så som Facebooks pixel och motsvarande, behöver du själv trycka på en knapp som bekräftar ditt medgivande.

Cookies på den här webbplatsen

Uppsättningen cookies som används på en webbplats varierar. Observera även att det kan finnas cookies som är knutna endast till en del av webbplatsen och/eller kopplade till någon form av tjänst på webbplatsen.

Cookies från tredje part

Webbplatsen är integrerad med Wordpress, YouTube och Mailchimp från vilka cookis kan förekomma.

6. Din rätt till insyn och rätt att påverka hur jag behandlar dina personuppgifter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som jag behandlar om dig (registerutdrag) samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot min behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till mig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags eller organisations hantering av personuppgifter.

7. Kontakta mig

Ansökan eller begäran om att utöva dina rättigheter enligt ovan, eller andra frågor eller synpunkter skickas till: fredrik@karrholm.se