STARKARE POLIS

Fler patrullerande poliser förebygger brott, och fler utredare med utökade befogenheter kan se till att fler kriminella fängslas och förhindras att fortsätta begå brott.

Se leveranser

SOCIALA ÅTGÄRDER

Sociala insatser riktas i högre grad mot yngre barn. Föräldraansvaret inskärps och stödet till föräldrar ökar. Bättre ordning i skolan och större fokus på värderingar.

Se leveranser
MÅL

Minskad brottslighet och ökad trygghet

SKÄRPTA STRAFF

Längre fängelsestraff och fler utvisningar skyddar samhället från farliga brottsaktiva individer. Ungdomsfängelser inrättas för att få kontroll på grovt kriminella unga.

Se leveranser

MINSKAD INVANDRING

Den omfattande gängkriminaliteten och de kriminella klaner är konsekvenser av invandring och segregation. Invandringen minskas och återvandring stimuleras.

Se leveranser

STARKARE POLIS

Fler patrullerande poliser förebygger brott, och fler utredare med utökade befogenheter kan se till att fler kriminella fängslas och förhindras att fortsätta begå brott.

Se leveranser

SKÄRPTA STRAFF

Längre fängelsestraff och fler utvisningar skyddar samhället från farliga brottsaktiva individer. Ungdomsfängelser inrättas för att få kontroll på grovt kriminella unga.

Se leveranser
MÅL

Minskad brottslighet och ökad trygghet

SOCIALA ÅTGÄRDER

Sociala insatser riktas i högre grad mot yngre barn. Föräldraansvaret inskärps och stödet till föräldrar ökar. Bättre ordning i skolan och större fokus på värderingar.

Se leveranser

MINSKAD INVANDRING

Den omfattande gängkriminaliteten och de kriminella klaner är konsekvenser av invandring och segregation. Invandringen minskas och återvandring stimuleras.

Se leveranser

1. STARKARE POLIS

 • 2023
 • 2024
 • 2025
 • 2026
2023–2026 ökas anslagen med 10 miljarder
Mark Ökade anslag till Polisen link
2023–2026 ökas anslagen med 10 miljarder
Trädde i kraft 1 augusti 2023
Mark Utökade befogenheter vid gräns link
Trädde i kraft 1 augusti 2023
Trädde i kraft 1 oktober 2023
Mark Preventiva tvångsmedel link
Trädde i kraft 1 oktober 2023
Trädde i kraft 1 januari 2024
Mark Utökat stöd från ordningsvakter link
Trädde i kraft 1 januari 2024
Trädde i kraft i 25 april 2024
Mark Säkerhetszoner (visitationszoner) link
Trädde i kraft i 25 april 2024
Trädde i kraft i 30 april 2024
Mark Anonymitetsskydd för poliser link
Trädde i kraft i 30 april 2024
Trädde i kraft 1 juni 2024
Mark Fler tvångsmedel mot efterlysta link
Trädde i kraft 1 juni 2024
Träder i kraft 1 september 2024
Rocket Fler preventiva tvångsmedel link
Träder i kraft 1 september 2024
Uppdrag redovisas 15 oktober 2024
Rocket Stöd från Försvarsmakten link
Uppdrag redovisas 15 oktober 2024
Femdubbling till årsslutet 2024
Rocket Fler övervakningskameror link
Femdubbling till årsslutet 2024
Träder i kraft 2025
Rocket Ansiktsigenkänning link
Träder i kraft 2025
Träder i kraft 2025
Träder i kraft 2025
Rocket Tillgång till andras kameror link
Träder i kraft 2025
Uppdrag redovisas 15 april 2025
Rocket Återinförd beredskapspolis link
Uppdrag redovisas 15 april 2025
Träder i kraft 2025
Prognos 2026/2027
close

Varför går det inte ännu snabbare?

Klicka här för mer info

2. SKÄRPTA STRAFF

 • 2023
 • 2024
 • 2025
 • 2026
Trädde i kraft 1 juli 2023
Mark Sänkt gräns för häktning link
Trädde i kraft 1 juli 2023
Trädde i kraft 1 juli 2023
Mark Skärpta straff för brott i gäng link
Trädde i kraft 1 juli 2023
Trädde i kraft 1 juli 2023
Mark Olagligt att involvera barn i brott link
Trädde i kraft 1 juli 2023
Trädde i kraft 1 januari 2024
Mark Skärpt straff för grovt vapenbrott link
Trädde i kraft 1 januari 2024
Trädde i kraft 1 februari 2024
Mark Preventiva vistelseförbud link
Trädde i kraft 1 februari 2024
Träder i kraft 8 november 2024
Rocket Enklare att återta brottsvinster link
Träder i kraft 8 november 2024
Träder i kraft under 2025
Rocket Skärpta straff vid återfall i brott link
Träder i kraft under 2025
Träder i kraft under 2025
Rocket Avskaffad förtidsfrigivning link
Träder i kraft under 2025
Träder i kraft under 2025
Rocket Ny påföljd: förvaringsdom link
Träder i kraft under 2025
Förverkligas under 2025
Rocket Hyra fängelseplatser utomlands link
Förverkligas under 2025
Träder i kraft under 2025
Rocket Skärpta straff för unga förbrytare link
Träder i kraft under 2025
Träder i kraft under 2026
Rocket Dubbla straff för gängkriminella link
Träder i kraft under 2026
Träder i kraft under 2026
Rocket Skärpta straff för sexualbrott link
Träder i kraft under 2026
Träder i kraft under 2026
Rocket Dagens mängdrabatt avskaffas link
Träder i kraft under 2026
Träder i kraft under 2026
Rocket Avskaffad presumtion mot fängelse link
Träder i kraft under 2026
Träder i kraft under 2026
Rocket Återkallelse av medborgarskap link
Träder i kraft under 2026
Träder i kraft under 2026
Rocket Fler utvisningar link
Träder i kraft under 2026
Klart senast 1 juli 2026
Rocket Ungdomsfängelser link
Klart senast 1 juli 2026

3. SOCIALA ÅTGÄRDER

 • 2023
 • 2024
 • 2025
 • 2026
Förordningsändring 15 mars 2023
Mark Lovskola för barn med behov link
Förordningsändring 15 mars 2023
Trädde i kraft 1 juli 2023
Mark Straffbart involvera barn i gäng link
Trädde i kraft 1 juli 2023
8 miljarder kronor t.o.m. 2028
Mark Kompetenssatsning i socialtjänsten link
8 miljarder kronor t.o.m. 2028
375 mnkr i statsbidrag till föräldrastödsprogram
Mark Föräldrastödsprogram byggs ut link
375 mnkr i statsbidrag till föräldrastödsprogram
Trädde i kraft 1 juli 2024
Mark Enklare vräka kriminella link
Trädde i kraft 1 juli 2024
Trädde i kraft 1 juli 2024
Mark Vräka föräldrar som ej tar ansvar link
Trädde i kraft 1 juli 2024
Uppdrag redovisas 20 december 2024
Rocket Förändrad socionomutbildning link
Uppdrag redovisas 20 december 2024
Hösten 2024
Uppdrag redovisas 31 mars 2026
Rocket Fler placeringar i förstärkta familjehem link
Uppdrag redovisas 31 mars 2026

4. MINSKAD INVANDRING

 • 2023
 • 2024
 • 2025
 • 2026
Trädde i kraft 1 november 2023
Mark Höjt försörjningskrav vid arbete link
Trädde i kraft 1 november 2023
Trädde i kraft 1 december 2023
Mark Mer begränsad anhöriginvandring link
Trädde i kraft 1 december 2023
Trädde i kraft 1 januari 2024
Mark Effektivare inre utlänningskontroller link
Trädde i kraft 1 januari 2024
+98 procent 2023 jämfört med 2022
Mark Fler utlänningskontroller link
+98 procent 2023 jämfört med 2022
Hittills fem återvändandecenter
Mark Återvändandecenter link
Hittills fem återvändandecenter
Uppdrag redovisas 1 augusti 2024
Rocket Stimulera ökad återvandring link
Uppdrag redovisas 1 augusti 2024
Träder i kraft 1 oktober 2024
Rocket Skärpta krav för medborgarskap link
Träder i kraft 1 oktober 2024