STARKARE POLIS

Fler patrullerande poliser förebygger brott, och fler utredare med utökade befogenheter kan se till att fler kriminella fängslas och förhindras att fortsätta begå brott.

Se leveranser

SOCIALA ÅTGÄRDER

Sociala insatser riktas i högre grad mot yngre barn. Föräldraansvaret inskärps och stödet till föräldrar ökar. Bättre ordning i skolan och större fokus på värderingar.

Se leveranser
MÅL

Minskad brottslighet och ökad trygghet

SKÄRPTA STRAFF

Längre fängelsestraff och fler utvisningar skyddar samhället från farliga brottsaktiva individer. Ungdomsfängelser inrättas för att få kontroll på grovt kriminella unga.

Se leveranser

MINSKAD INVANDRING

Den omfattande gängkriminaliteten och de kriminella klaner är konsekvenser av invandring och segregation. Invandringen minskas och återvandring stimuleras.

Se leveranser

STARKARE POLIS

Fler patrullerande poliser förebygger brott, och fler utredare med utökade befogenheter kan se till att fler kriminella fängslas och förhindras att fortsätta begå brott.

Se leveranser

SKÄRPTA STRAFF

Längre fängelsestraff och fler utvisningar skyddar samhället från farliga brottsaktiva individer. Ungdomsfängelser inrättas för att få kontroll på grovt kriminella unga.

Se leveranser
MÅL

Minskad brottslighet och ökad trygghet

SOCIALA ÅTGÄRDER

Sociala insatser riktas i högre grad mot yngre barn. Föräldraansvaret inskärps och stödet till föräldrar ökar. Bättre ordning i skolan och större fokus på värderingar.

Se leveranser

MINSKAD INVANDRING

Den omfattande gängkriminaliteten och de kriminella klaner är konsekvenser av invandring och segregation. Invandringen minskas och återvandring stimuleras.

Se leveranser

1. STARKARE POLIS

 • 2023
 • 2024
 • 2025
 • 2026
4 miljarder kr mer 2024
Mark Ökade anslag till Polisen link
4 miljarder kr mer 2024
Trädde i kraft 1 augusti 2023.
Mark Utökade befogenheter vid gräns link
Trädde i kraft 1 augusti 2023.
Trädde i kraft 1 oktober 2023
Mark Preventiv avlyssning link
Trädde i kraft 1 oktober 2023
Trädde i kraft 1 januari 2024
Mark Utökat stöd från ordningsvakter link
Trädde i kraft 1 januari 2024
Träder i kraft i 25 april 2024
Rocket Säkerhetszoner (visitationszoner) link
Träder i kraft i 25 april 2024
Träder i kraft i 20 april 2024
Rocket Anonymitetsskydd för poliser link
Träder i kraft i 20 april 2024
Träder i kraft i 1 juli 2024
Rocket Fler tvångsmedel mot efterlysta link
Träder i kraft i 1 juli 2024
Träder i kraft i juni 2024
Rocket Enklare att återta brottsvinster link
Träder i kraft i juni 2024
Uppdrag redovisas 15 oktober 2024
Rocket Stöd från Försvarsmakten link
Uppdrag redovisas 15 oktober 2024
Femdubbling till årsslutet 2024
Rocket Fler övervakningskameror link
Femdubbling till årsslutet 2024
Träder i kraft 2025
Rocket Ansiktsigenkänning link
Träder i kraft 2025
Träder i kraft 2025
Träder i kraft 2025
Rocket Tillgång till andras kameror link
Träder i kraft 2025
Uppdrag redovisas 15 april 2025
Rocket Återinförd beredskapspolis link
Uppdrag redovisas 15 april 2025
Träder i kraft 2025
Prognos 2026/2027
close

Varför går det inte ännu snabbare?

Klicka här för mer info

2. SKÄRPTA STRAFF

 • 2023
 • 2024
 • 2025
 • 2026
Trädde i kraft 1 juli 2023
Mark Sänkt gräns för häktning link
Trädde i kraft 1 juli 2023
Trädde i kraft 1 juli 2023
Mark Skärpta straff för brott i gäng link
Trädde i kraft 1 juli 2023
Trädde i kraft 1 juli 2023
Mark Olagligt att involvera barn i brott link
Trädde i kraft 1 juli 2023
Trädde i kraft 1 januari 2024
Mark Dubblat straff för grovt vapenbrott link
Trädde i kraft 1 januari 2024
Trädde i kraft 1 februari 2024
Mark Vistelseförbud för gängkriminella link
Trädde i kraft 1 februari 2024
Träder i kraft under 2025
Rocket Skärpta straff vid återfall i brott link
Träder i kraft under 2025
Träder i kraft under 2025
Rocket Avskaffad förtidsfrigivning link
Träder i kraft under 2025
Träder i kraft under 2025
Rocket Ny påföljd: förvaringsdom link
Träder i kraft under 2025
Förverkligas under 2025
Rocket Hyra fängelseplatser utomlands link
Förverkligas under 2025
Träder i kraft under 2026
Rocket Dubbla straff för gängkriminella link
Träder i kraft under 2026
Träder i kraft under 2026
Rocket Skärpta straff för sexualbrott link
Träder i kraft under 2026
Träder i kraft under 2026
Rocket Dagens mängdrabatt avskaffas link
Träder i kraft under 2026
Träder i kraft under 2026
Rocket Avskaffad presumtion mot fängelse link
Träder i kraft under 2026
Klart senast 1 juli 2026
Rocket Ungdomsfängelser link
Klart senast 1 juli 2026

3. SOCIALA ÅTGÄRDER

 • 2023
 • 2024
 • 2025
 • 2026
Förordningsändring 15 mars 2023
Mark Lovskola för barn med behov link
Förordningsändring 15 mars 2023
Trädde i kraft 1 juli 2023
Mark Straffbart involvera barn i gäng link
Trädde i kraft 1 juli 2023
8 miljarder kronor t.o.m. 2028
Mark Kompetenssatsning i socialtjänsten link
8 miljarder kronor t.o.m. 2028
Uppdrag redovisas 31 mars 2024
Rocket Förändrad socionomutbildning link
Uppdrag redovisas 31 mars 2024
Uppdrag redovisas 31 mars 2024
Rocket Föräldrastödsprogram byggs ut link
Uppdrag redovisas 31 mars 2024
Träder i kraft 31 maj 2024
Rocket Vräka föräldrar som ej tar ansvar link
Träder i kraft 31 maj 2024
Hösten 2024

4. MINSKAD INVANDRING

 • 2023
 • 2024
 • 2025
 • 2026
Trädde i kraft 1 november 2023
Mark Höjt försörjningskrav vid arbete link
Trädde i kraft 1 november 2023
Trädde i kraft 1 december 2023
Mark Striktare anhöriginvandring link
Trädde i kraft 1 december 2023
Uppdrag redovisas 1 augusti 2024
Rocket Stimulera ökad återvandring link
Uppdrag redovisas 1 augusti 2024
Träder i kraft 1 oktober 2024
Rocket Skärpta krav för medborgarskap link
Träder i kraft 1 oktober 2024
Hittills fem återvändandecenter
Rocket Återvändandecenter link
Hittills fem återvändandecenter
Uppdrag redovisas 1 mars 2024
Rocket Fler verkställda utvisningar link
Uppdrag redovisas 1 mars 2024
Träder i kraft 2025
Uppdrag redovisas 15 januari 2025
Rocket Fler återkallade uppehållstillstånd link
Uppdrag redovisas 15 januari 2025
Trädet i kraft 2025
1 000 fler förvarsplatser 2024/2025
Rocket Fler förvarsplatser link
1 000 fler förvarsplatser 2024/2025